19 دی: وزیر بهداشت طی نامه ای به معاون خود در خصوص واکسیناسیون محیط بانان و حافظان عرصه محیط طبیعی دستور داد.
سعید نمکی وزیر بهداشت طی نامه‌ای به علیرضا رییسی، معاون وزیر بهداشت در خصوص واکسیناسیون محیط بانان و حافظان عرصه محیط طبیعی نوشت؛
جناب آقای دکتر رییسی
معاون محترم بهداشت
با سلام
ضمن قدردانی مجدد از تلاش کلیه دست اندرکاران واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ پیرو مکاتبات قبلی در مورد گروه های هدف واکسیناسیون، از آنجا که قسمت عمده جمعیت هدف اعلام واکسینه شده اند و ثبت نام شدگان جدید نیز در روزهای آتی تحت پوشش قرار می گیرند، شایسته است کلیه استان ها سن پوشش واکسیناسیون را به مدت ۲ سال کمتر از سن گروه هدف قبلی اعلام نموده و نسبت به ثبت نام در سامانه و نوبت دهی تزریق اقدام نمایند. ضمناً نظر به اینکه محیط بانان و همچنین حافظان عرصه محیط طبیعی و جنگل ها در پاسگاه های محیط بانی و جنگل بانی ممکن است در کنار هم باعث انتقال بیماری شوند، شایسته است سریعاً نسبت به اخذ لیست این گروه از سازمان های مربوطه اقدام و واکسیناسیون آنها انجام شود.
دستور وزیر بهداشت برای دو سال کاهش سن واکسیناسیون / نمکی: تزریق واکسن به محیط بانان در دستور کار قرار گیرد

  • نویسنده :
  • منبع :