19 دی: تصویری از کودکان پناهنده افغانستانی در آغوش سردار رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.  • نویسنده :
  • منبع :