19 دی: رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران انتشار اخباری مبنی بر واگذاری ملک به روسای جمهور اسبق توسط شهرداری تهران را تکذیب کرد.
غلامحسین محمدی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر واگذاری ملک به روسای جمهور اسبق توسط شهرداری تهران در پیامی توییتری نوشت: "اخباری مبنی بر اهداء ملک از سوی شهرداری تهران به شخصیت های محترمی از جمله روسای جمهور اسبق توسط افرادی در حال نشر است که به کلی تکذیب می شود."


  • نویسنده :
  • منبع :