19 دی: جواد امام در توئیتی به حضور وزرای احمدی نژاد در دولت رئیسی واکنش نشان داد.
جواد امام در توئیتی با هشتگ آقای رئیسی و آقای احمدی نژاد نوشت نوشت:
خوشبختانه کابینه دولت مستقل جناب آقای رئیسی با تلفیقی از نیروهای نام آشنای در دولت آقای احمدی نژاد به مجلس معرفی شدند. 
میرکاظمی،رستم قاسمی، محرابیان، وحیدی، امیر عبدالهیان، صالح آبادی، عین اللهی، ساداتی نژاد، جواد اوجی و...
کنایه یک اصلاح طلب به حضور پررنگ مدیران احمدی نژاد در کابینه پیشنهادی رئیسی

  • نویسنده :
  • منبع :