19 دی: سخنگوی هیات رییسه مجلس با بیان اینکه حضور رییس جمهور در جلسات بنا به ضرورت و تشخیص خودشان انجام خواهد شد، گفت: رییس جمهوری می‌تواند در جلسه رای اعتماد وزرا در جلسات حضور یابد و ضمن دفاع از کلیات برنامه‌های دولت، از وزیر مربوطه حمایت کند.
سید نظام الدین موسوی در حاشیه نشست علنی امروز در جمع خبرنگاران گفت: رئیس جمهور  چهارشنبه هفته گذشته در نامه ای لیست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس ارسال کرد که این نامه امروز در صحن علنی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی وظیفه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی و ارائه رای اعتماد به آنها را برعهده مجلس قرار داده است، گفت: با پایان جلسه علنی امروز مجلس، از ساعت ۱۰ صبح کمیسیون‌های تخصصی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در جلسات آغاز می کنند.
وی با بیان اینکه مطابق ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس، پس از قرائت اعلام وصول اسامی وزرای پیشنهادی، کمیسیون ها به مدت یک هفته باید صلاحیت وزرا را بررسی کنند، اظهار کرد: وزرای پیشنهادی با حضور در ۱۴ کمیسیون تخصصی و ۲ کمیسیون ویژه، برنامه های خود را ارائه و به بحث و تبادل نظر با نمایندگان خواهند پرداخت.
تا آخر هفته ۲۷۰ جلسه در کمیسیون‌های تخصصی برگزار خواهد شد
موسوی تصریح کرد: ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت از امروز تا روز سه شنبه هفته جاری به صورت روزانه در کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس حضور پیدا کرده و تا آخر هفته ۲۷۰ جلسه با حضور وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌ها برگزار خواهد شد.
نماینده مردم تهران اظهار کرد: نمایندگان در این جلسات؛ برنامه ها، سوابق و تجارب، مدارک تحصیلی و مدارک مرتبط با فعالیت های گذشته این وزرا را بررسی می کنند و وزرای پیشنهادی نیز تمامی اطلاعات مربوط به خود را در سامانه ای که مجلس برای بررسی ایشان در نظر گرفته است، بارگذاری کرده تا برای نمایندگان قابل دسترس باشد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه وزرای پیشنهادی علاوه بر حضور در کمیسیون های مجلس در فراکسیون های تخصصی نیز حضور خواهند یافت، گفت: مجلس فراکسیون های تخصصی متعددی دارد که وزرای پیشنهادی با توجه به حوزه کاری خود، برای تشریح برنامه و سوابقشان در جلسات این فراکسیون ها حضور می‌یابند.
موسوی اظهار کرد: از ابتدای هفته آینده به مدت ۴ روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد و نظر نهایی مجلس نسبت به هر یک از وزرا در همان زمان اعلام خواهد شد. براساس ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس بعد از بررسی رزومه و مشخصات وزرای پیشنهادی، کمیسیون های تخصصی دیدگاه و ارزیابی خود را نسبت به هر کدام از وزرای پیشنهادی در جلسات بررسی صلاحیت آنها به مدت ۵ دقیقه برای نمایندگان و مردم تشریح خواهند کرد.
 بررسی برنامه ها و صلاحیت وزیران پیشنهادی به صورت دو یا سه شیفته برگزار خواهد شد
وی تصریح کرد: مجلس علاوه بر بررسی کارنامه و صلاحیت وزرای پیشنهادی، باید برنامه کلان دولت را نیز بررسی کند که رئیس جمهور طی نامه معرفی وزرا، برنامه های کلان خود را نیز به مجلس ارائه کرد و امروز توسط رئیس مجلس اعلام وصول و در سامانه بارگذاری شد.
نماینده مردم تهران گفت: بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی طی هفته آینده در صحن علنی مجلس به صورت دو شیفت و در صورت لزوم به صورت سه شیفت بررسی خواهد شد تا طی ۴ روز بررسی این صلاحیت ها به اتمام برسد.
موسوی درخصوص حضور رئیس جمهور در جلسات رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی درمجلس نیز بیان کرد: حضور رئیس جمهور در این جلسات بنا به ضرورت و تشخیص خودشان انجام خواهد شد. ایشان می‌توانند برای هر کدام از وزرا که می خواهند در جلسات حضور یافته و ضمن دفاع از کلیات برنامه های دولت، از وزیر مربوط حمایت کنند.
به گفته سخنگوی هیات رییسه مجلس، در صورت عدم حضور رئیس جمهور، معاون اول وی می تواند در نشست رأی اعتماد شرکت کند.
 همه وزیران پیشنهادی کارنامه سوابق خود را در سامانه مجلس بارگذاری کرده‌اند
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاکنون کدام یک از وزرای پیشنهادی برنامه ها و سوابق خود را در سامانه مجلس بارگذاری کرده است، اظهار کرد: همه وزرای پیشنهادی کارنامه و سوابق خود را در این سامانه بارگذاری کرده و در معرض دید نمایندگان قرار داده اند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی از وزرای پیشنهادی از مسئولان دولت‌های قبلی هستند، آیا این موضوع در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت؟ گفت: مجلس صلاحیت ها و توانمندی های تخصصی وزرای پیشنهادی را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد و در این میان به مسائل سیاسی و جریانی افراد کاری نخواهد داشت.
موسوی تاکید کرد: مسلماً برخی از وزرای پیشنهادی در دولت های قبل مدیر یا مسوول بوده اند و رئیس جمهور حتما در زمان تعیین این وزرا بسیاری از موارد را لحاظ کرده است.

  • نویسنده :
  • منبع :