19 دی: محمد مهاجری به یک تصمیم دولت رئیسی واکنش نشان داد.
محمد مهاجری فعال رسانه ای اصولگرا در توئیتی نوشت:
‏دیروز(جمعه)دولت آقای ‎#رئیسی قیمت شیر را آزاد کرد. 
این تصمیم(البته درست) اگر دوهفته قبل در ‎#دولت_روحانی گرفته می شد رسانه های ضددولت دنبال ‎#جاسوس و ‎#نفوذی می گشتند و ‎#نمایندگان_مجلس هم رگ گردنشان برافروخته می شداما دیروز آب از آب تکان نخورد.
اینطوری خفه خون می گیریم ‎#مااصولگراها.
دولت رئیسی قیمت شیر را آزاد کرد اما آب از آب تکان نخورد /اینطوری خفه خون می گیریم ‎ما اصولگراها

  • نویسنده :
  • منبع :