19 دی: معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه «انتظار مردم از دولت جدید حل مسائل زیادی است که روز و شب درگیرشان کرده است»، اظهار کرد: دولت دست یاری به تمامی دلسوزان دارد و امید به جوانان که ما را کمک کنند.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:
«‏شاید در حساس‌ترین برهه کنونی باشیم.
انتظار مردم از دولت جدید حل مسائل زیادی است که روز و شب درگیرشان کرده است.
دولت دست یاری به تمامی دلسوزان دارد و امید به جوانان که ما را کمک کنند.»

  • نویسنده :
  • منبع :