19 دی: نتایج نهایی آزمون دکتری ۱۴۰۰ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.
نتایج نهایی آزمون دکتری ۱۴۰۰ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت، داوطلبان این آزمون می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و ثبت اطلاعات خود، نتیجه این آزمون را مشاهده کنند. گفتنی است، در این آزمون تعداد ۱۲ هزار و ۷۱۹ نفر (حدود ۷۵.۵ درصد از ثبت نام کنندگان) شرکت کردند.
  • نویسنده :
  • منبع :