19 دی: محمود صادقی درباره بازداشت دسته جمعی تعدادی از وکلای دادگستری به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت.
در نامه محمود صادقی به محسنی اژه‌ای آمده است؛ 
به نام خدا
جناب آقای محسنی اژه ای رئیس محترم قوه قضاییه
باسلام و احترام
گفته می‌شود علت بازداشت دسته جمعی چند وکیل دادگستری قصد آنها برای شکایت از مقامات عالی نظام درمورد مسئولیت آنها در تأخیر در واکسیناسیون بوده است. کاش نظام قضایی ما آنقدر اقتدار داشت که اجازه طرح چنین شکایتی را می‌داد و مقامات ذیربط به دادگاه فراخوانده می شدند و  با استدلال از خود دفاع حقوقی می‌کردند. یقینا این هم با مبانی نظام جمهوری اسلامی، ازجمله سیرۀ علوی بیشتر مطابقت دارد و هم موجب تقویت مشروعیت و اقتدار مردمی نظام و رهبری عزیز می‌شد.
با آرزوی توفیق الهی و تحقق عملی اظهارات امیدبخش حضرتعالی
محمود صادقی
۱۴۰۰/۵/۲۴

  • نویسنده :
  • منبع :