19 دی: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام توییتری نوشت: طالبان یک حزب نیست، یک تفکر و جریان است .
«سید عباس صالحی» در این پیام تاکید کرد: احزاب سیاسی تغییر موضع می‌یابند، به اقتضائات سیاست و در مسیر کسب قدرت! اما جریانهای فکری در کوتاه مدت تغییر پیدا نمی‌کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام توییتری خود افزود: آنها تاکتیک‌هایشان را ممکن است عوض کنند، اما اصول‌شان پا برجاست. طالبانیسم همان است که بود.

  • نویسنده :
  • منبع :