19 دی: حسام الدین آشنا در توئیتی به سقوط دولت افغانستان واکنش نشان داد.
حسام الدین آشنا در توئیتی نوشت: طالبان پیشروی نکردند بلکه دولت و ارتش افغانستان پسروی کردند. 
واکنش کنایه آمیز حسام الدین آشنا به سقوط دولت افغانستان

  • نویسنده :
  • منبع :