19 دی: یک استاد دانشگاه به اظهارات پناهیان در مورد طب سنتی واکنش نشان داد.
رسول جعفریان، در توئیتی در واکنش به اظهارات علیرضا پناهیان درباره طب سنتی گفت: آنها که در تمام زندگیشان، مظاهر تکنولوژی جدید مانند بلندگو، موبایل و تلویزیون و ماشین و ... استفاده می کنند، وقتی پای منافع جناحی شان در میان است، آدرس طب سنتی را می دهند. انگار تمام کشورهایی که کرونا را کنترل کرده اند، از روغن بنفشه استفاده کرده اند. 
کنایه معنادار رسول جعفریان به پناهیان

  • نویسنده :
  • منبع :