19 دی: آنگلا مرکل صدراعظم آلمان روز شنبه گفت: ارتش افغانستان با سرعت نفس گیری سقوط کرد، ما انتظار مقاومت قوی تری داشتیم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مرکل اذعان کرد که مقاومت ارتش افغانستان در برابر نیروهای طالبان مورد قضاوت نادرست قرار گرفته است.
صدراعظم آلمان با تاکید بر اینکه تمرکز در حال حاضر بر نجات انسان ها از افغانستان معطوف است، یادآور شد که در مرحله بعد، نیاز به بحث درمورد دستاوردها یا ناکامی ها احساس می شود.
طالبان هفته گذشته در پی پیشروی به سوی افغانستان، کنترل کابل (پایتخت) را در اختیار گرفت.
بدنبال ورود طالبان به کابل، وضعیت رسانه‌ ای در این کشور مبهم و خبرهایی از بدرفتاری افراد این گروه در فضای اجتماعی و رسانه‌ها منتشر می شود و این وضعیت در بغلان باعث سقوط سه شهرستان شده است.
امروز شنبه حضور طالبان در کابل وارد هفتمین روز خود شد و فیلم‌ها و شکایت‌هایی از بازرسی منازل و بدرفتاری در مناطق مختلف این کشور ازسوی طالبان منتشر شده و این وضعیت نگرانی‌ها را افزایش داده است.
فیلم کشتن فرمانده پلیس استان بادغیس پس از دستگیری به دست افراد طالبان سروصدای زیادی را درمورد  فرمانبرداری افراد گروه طالبان به راه انداخته است و در استان بغلان نیز بازرسی منازل و رفتار طالبان با مردم باعث درگیری بین افراد طالبان و مردم شده است.
پس از سقوط دولت سابق افغانستان بدست طالبان در هفتمین روز تسلط آنها بر کابل، ادارات دولتی همچنان از کار افتاده و بخش غیر نظامی فرودگاه کابل نیز همچنان مسدود است.
یک گزارش محرمانه سازمان ملل متحد که در رسانه های افغانستان منتشر شده است، نشان می دهد که افراد طالبان کارمندان داخلی را که با خارجی ها کار کرده‌اند و یا در دستگاه اداره امنیت و نهادهای نظامی بوده اند، تعقیب و بازداشت می کنند.
اکنون گروه طالبان نیز در معرض یک آزمایش بزرگ قرار گرفته و نیروهای طالبان توانایی کار در ادارات را ندارند و به دلیل جنگ های که انجام داده اند توقع بلندی از رهبران خود دارند.
از طرف دیگر احتمال اختلاف داخلی این گروه برسر چگونگی تقسیم قدرت وجود دارد.

  • نویسنده :
  • منبع : ایرنا