19 دی: کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو آمار تفکیکی واکسیناسیون کرونا در کشور تا ۳۱ مردادماه را تشریح کرد.
به گزارش یکشنبه شب از وزارت بهداشت، جهانپور گفت: مجموعا تا ۳۱ مردادماه ۲۲میلیون و ۵۴۸هزار و ۳۲۱ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
وی آمار تجمعی واکسیناسیون کرونا از ابتدا تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ را به شرح زیر اعلام کرد:
اسپوتنیک نوبت اول : ۴۴۶۰۰۰
اسپوتنیک نوبت دوم : ۳۶۲۳۶۶
سینوفارم نوبت اول : ۱۱۳۱۹۱۹۱
سینو فارم نوبت دوم : ۴۱۱۲۴۶۰
بهارات نوبت اول : ۵۹۳۸۹
بهارات نوبت دوم : ۵۴۲۱۸
آسترازنکا نوبت اول : ۳۱۵۲۶۳۳
آسترازنکا نوبت دوم : ۱۰۰۹۶۲۰
برکت نوبت اول : ۱۷۴۰۴۶۸
برکت نوبت دوم : ۲۹۱۹۷۶
مجموع نوبت اول : ۱۶۷۱۷۶۸۱
مجموع نوبت دوم : ۵۸۳۰۶۴۰

  • نویسنده :
  • منبع :