19 دی: وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در دیدار با وزیر امور خارجه قبرس ادعاهایی را علیه نقش ایران در منطقه مطرح کرد.
بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در صفحه توییترش درباره دیدار با وزیر امور خارجه قبرس نوشت: امروز با نیکوسی کریستو دیولیدس در اورشلیم دیدار کردم. درباره مسائل امنیتی مرتبط با منافع دوجانبه صحبت کردیم و بر پیوند منحصر به فرد میان کشورهایمان تاکید کردیم. راه های توسعه همکاری دفاعی مان را در مواجهه با تهدیدهای رو به افزایش در خاورمیانه و مدیترانه بررسی کردیم. 
گانتس با مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران ادامه داد که بحث مان درباره مسائل امنیتی علاوه بر موضوعات دیگر، بر استقرار نظامی ایران در خاورمیانه، تهدید از سوی آن علیه تجارت بین‌الملل، آزادی دریانوردی و جان انسان ها متمرکز بود. ما با لزوم وجود یک جبهه متحد بین المللی علیه آن چه خصومت رو به افزایش ایران می خواند، موافقت کردیم. 
  • نویسنده :
  • منبع : ایسنا