19 دی: مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: پروانه کار رانندگان تاکسی که در طرح واکسیناسیون کرونا مشارکت نکنند و از تزریق واکسن امتناع کنند تمدید نمی‌شود.
مرتضی ضامنی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تعدادی از رانندگان تاکسی در طرح واکسیناسیون رانندگان حمل و نقل عمومی و تاکسی ها مشارکت نمی کنند و اگر چنانچه این افراد بدون عذر موجه پزشکی از تزریق واکسن کرونا امتناع کنند ،محدودیت هایی برای آنها اعمال خواهد شد و پروانه فعالیت تمدید نمی شود.
وی ادامه داد: در بیشتر شهرها بستر واکسیناسیون کرونا برای ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسی ها فراهم شده است و بنابراین واکسیناسیون به اجرا درآمده است.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور گفت: بنابراین رانندگان تاکسی که در طرح واکسیناسیون مشارکت نمی کنند باید بدانند که مشارکت در طرح واکسیناسیون کرونا اختیاری نیست و آنها برای ادامه فعالیت با توجه به این که بستر واکسیناسیون در شهرهای کشور برای رانندگان تاکسی مهیا شده است می بایست در این امر مشارکت کنند و اگر چنانچه آنها در طرح واکسیناسیون کرونا مشارکت نکنند شهرداری های شهرهای شهرها موظف هستند برای ادامه فعالیت این گونه رانندگان تاکسی محدودیت قائل شوند.
ضامنی تاکید کرد :در بسیاری از شهرها طرح واکسیناسیون رانندگان تاکسی فعال شده است و بسیاری از رانندگان تاکسی هم دز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند و  نوبت دوم تزریق واکسن نیز در اواسط شهریور ماه انجام خواهد شد.
وی در مورد علت امتناع برخی از رانندگان تاکسی در بعضی از شهرها برای تزریق واکسن کرونا گفت: رانندگان تاکسی هم مانند برخی از افراد دیگر در جامعه که تمایل به استفاده کردن از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی ندارند نیز از تزریق واکسن امتناع می کنند.

  • نویسنده :
  • منبع :