19 دی: مجلس شورای اسلامی هفته آینده جلسه علنی ندارد، جلسه بعد روز یکشنبه ۱۴ شهریور خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی هفته آینده جلسه نخواهد داشت و جلسه بعدی روز یکشنبه ۱۴ شهریور خواهد بود.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در دو هفته اخیر در نوبت های متعدد روزانه صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم را بررسی کردند و در هفته آینده به حوزه انتخابیه خود می روند.

  • نویسنده :
  • منبع :