19 دی: سفارت آلمان در تهران اعلام کرد: آلمان برنامه پذیرش خاصی در ایران برای اتباع افغانستان ندارد.
سفارت آلمان در تهران در مطلبی در صفحه اینستاگرام خود با طرح این پرسش که آیا آلمان در ایران برنامه پذیرش بشردوستانه‌ای برای اتباع افغانستان در دست اقدام دارد؟ نوشت: برنامه پذیرش خاصی در ایران برای اتباع افغانستان وجود ندارد. شما (افغانستانی ها) برای ارائه درخواست پناهندگی باید در آلمان حضور داشته باشید. ارائه درخواست پناهندگی به سفارتخانه ها امکان‌پذیر نیست. اتباع افغانستان در روند پناهندگی مشمول امتیاز خاصی نمی شوند و سهمیه خاصی برای آنها وجود ندارد.
  • نویسنده :
  • منبع :