19 دی: شبکه بلومبرگ گزارش کرد که در اوایل سال جاری یک گروه هکری ناشناس به شبکه های سازمان ملل نفوذ کرده و اطلاعات حساسی را به سرقت برده است.
بلومبرگ پنجشنبه شب افزود، حملات سایبری و نفوذ به شبکه های سازمان ملل توسط شرکت امنیت سایبری رسکیوریتی (Resecurity) کشف شده است.
براساس گزارش شرکت رسکیوریتی نفوذ هکرها به شبکه های سازمان ملل متحد در ۵ آوریل (۱۶ فروردین) رخ داد و تا ۷ آگوست (۱۶ مرداد) پابرجا بوده است.
جین یو مدیر اجرایی امنیت شرکت رسکیوریتی گزارش گفت: این اقدام با هدف به خطر انداختن تعداد زیادی از کاربران در شبکه سازمان ملل متحد برای جمع آوری اطلاعات بیشتر انجام شده است.
طبق گزارش شرکت امنیتی رسکیوریتی، در آخرین نفوذ صورت گرفته هکرها سعی کردند اطلاعاتی در مورد شبکه های کامپیوتری سازمان ملل متحد جمع آوری کرده و به ۵۳ حساب سازمان ملل نفوذ پیدا کنند.
در گزارش های منتشر شده تا کنون اشاره ای به گروه هکری که توانسته به شبکه های سازمان ملل نفوذ پیدا کند نامی آورده نشده است.

  • نویسنده :
  • منبع :