19 دی: رضا زبیب، دستیار وزیر امور خارجه گفت: تامین واکسن مناسبِ ۱۸-۱۲سال و زنان باردار، در اولویت است.‌
مدیر کل شرق آسیا وزارت امور خارجه، شنبه عصر در صفحه توییتر خود با اشاره ادامه روند واردات واکسن کرونا به کشور نوشت: «با ذخیره خوبِ موجود، این هفته دو محموله وارد می شود. تلاش بر افزایش است.
پس از ‎سینوفارم و ‎استرازنکا، اسپوتنیک و ‎سوبرانا به ‎تنوع واکسن کمک خواهد کرد.
سایر واکسنها در دستورند؛ تامین واکسن مناسبِ ۱۸-۱۲ سال و بانوان باردار، در اولویت است.»

  • نویسنده :
  • منبع :