19 دی: حسن شوکة اسیر و زندانی فلسطینی که از زندان گریخته بود و تحت تعقیب رژیم صهیونیستی قرار داشت در پی فشارهای گسترده به خانواده اش، شامگاه سه شنبه خود را به نظامیان این رژیم معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری فلسطینی معا، نظامیان اشغالگر عصر سه شنبه، برای فشار به این اسیر فلسطینی اهل بیت لحم با هدف وادارساختن وی به تسلیم شدن، همسرش را بازداشت کردند.
شمار زیادی از نیروهای ارتش اشغالگر با یورش به منطقه شارع الصف، خانه این اسیر فلسطینی را محاصره کردند و این در حالی است که نظامیان اشغالگر پدر و برادر وی را نیز هفته گذشته بازداشت کرده بودند.
این اسیر فلسطینی که بیش از ۱۳ سال را در زندان گذرانده، متاهل و دارای یک پسر و یک دختر است.

  • نویسنده :
  • منبع : ایرنا