19 دی: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت: تخطی از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها صورت نگرفته است، دقیقا سازمان انرژی اتمی در چارچوب قانون حرکت می‌کند.
محمود عباس‌زاده مشکینی با اشاره به نشست چهارشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: رییس سازمان انرژی اتمی به همراه معاونان سازمان امروز به دعوت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مهمان کمیسیون بود و گزارش مفصلی از دیدار با گروسی ارائه کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: گزارش ارائه شده حاکی از این است تخطی از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران صورت نگرفته است و دقیقا سازمان انرژی اتمی در چارچوب قانون حرکت می‌کند.
عباس‌زاده مشکینی ادامه داد: در دیدار رافائل گروسی و محمد اسلامی نکاتی به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی منتقل شده و در آن تاکید شده است که تعاملات آژانس با جمهوری اسلامی باید دو سویه باشد، طبق قانون، آنها متعهد هستند در قبال همکاری‌های ایران، برای پیشرفت و توسعه فعالیت‌های صلح آمیز تکنولوژی هسته ای کمک کنند، این کمک‌ها تا به حال نشده است، این عدم همکاری به طور کامل به مدیرکل منتقل شده است.
وی خاطرنشان کرد: مدیران کل بر پایه گزارش‌های غیرواقعی دشمنان، تروریست‌ها و کسانی که سابقه خوبی در کشور و دنیا نداشته اند، درباره فعالیت ایران گزارش‌هایی تهیه کرده اند. در این نشست به گروسی گفته شد دیگر به گزارش‌های غیرواقعی استناد نکند.
نماینده مرم مشکین شهر همچنین افزود: بحث دیگری که در این سفر به گروسی انتقال داده شد این بود که وقتی برای اعتمادزایی، اطلاعاتی از فعالیت‌ها و سایت‌های هسته ای داده می‌شود، از این اطلاعات برای تهیه گزارش به سازمان ملل و شورای حکام استفاده شود.
عباس‌زاده مشکینی گفت: در این جلسه بر داشتن برنامه توسعه صنعت هسته ای تاکید شده است، چرا که مردم باید ما به ازای این همه فعالیت را شاهد باشند، خوشبختانه برنامه‌ای برای توسعه صنعتی شروع شده و قرار است برای تولید ۸ هزار مگاوات برق هسته‌ای در هفته‌های آینده مناقصه بین المللی انجام شود.

  • نویسنده :
  • منبع :