19 دی: عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه امت اسلامی نیازمند آن است که قبل از هر چیز هویت اسلامی خود را شکل دهد، گفت: هویت به طور جدی، گسترده و اساسی بر اساس دین شکل می‌گیرد و نقش اجتماعی مهمی در شکل دادن به رفتارها، دیدگاه‌ها، ارزیابی‌ها و هر آنچه در جامعه از فرد و جامعه سر می‌زند، بر عهده دارد.
آیت الله احمد مبلغی در گفت وگویی با یک رسانه عربی در تعریف هویت خاطرنشان کرد: هویت مجموعه ای از ویژگی هایی است که در یک شخص اجتماع و تراکم پیدا می کند، در نتیجه او را از غیر خود متمایز می سازد.

وی افزود: عنصر مرکزی که این ویژگی‌ها حول آن می‌چرخند، عنصر "تعلق" است ، یعنی یک فرد دارای ویژگی تعلق به یک زبان، به یک ملت، به یک دین و ... است.

آیت الله مبلغی با اشاره به این که یکی از نهادهای اساسی که هویت به طور جدی به آن تعلق دارد، دین است، گفت: هویت به طور جدی، گسترده و اساسی بر اساس دین شکل می‌گیرد و نقش اجتماعی مهمی در شکل دادن به رفتارها، دیدگاه‌ها، ارزیابی‌ها و هر آنچه در جامعه از فرد و جامعه سر می‌زند، بر عهده دارد.

استاد حوزه ادامه داد که اگر بپذیریم که "احساس تعلق مندی" احساسی نیرومند و فعال  است، به دست می آید که چرا  تعبیر به هویت می شود ، به این صورت که اگر از کسی پرسیده شود تو کیستی؟ می‌گوید: من به این زبان تعلق دارم، به این ملت تعلق دارم، به دین اسلام تعلق دارم و...

 آیت الله مبلغی در تقویت اسلامی گفت: هویت اسلامی هویتی است که به دین اسلام مرتبط است و از دین اسلام نشأت می گیرد، به همين جهت، هویت مشترکی در میان همه فرقه های اسلامی است.

وی ادامه داد: این احساس تعلق به اسلام در بین همه پیروان مذاهب اسلامی وجود دارد ، یعنی پیروان شافعیه ، پیروان امامیه ،  پیروان حنفیه، پیروان مالکیه، پیروان زیدیه و ... ، همه این پیروان، دارای این احساس مشترک هستند و هویت آنها از شهادتین نشأت می‌گیرد.

عضو خبرگان رهبری گفت: امت اسلامی نیازمند آن است که قبل از هر چیز هویت اسلامی خود را شکل دهد و هویت‌های مذهبی اگر زیر این هویت گرد هم آیند خطری ندارند و اگر تفرق پیدا کنند و تعلقی به این هویت مشترک اسلامی نداشته باشند، در این صورت به تفرقه بین امت می انجامند.
  • نویسنده :
  • منبع :