19 دی: علی مطهری تحولات اخیر در روابط ایران و تاجیکستان را یک موفقیت برای دولت دانست.
علی مطهری در توئیتر نوشت: بهبود روابط ایران و تاجیکستان با توجه به تحولات افغانستان بسیار حائز اهمیت و یک موفقیت برای دولت جدید است.
  • نویسنده :
  • منبع :