19 دی: اخبار و اطلاعات مختلفی در هفته‌های اخیر درمورد ویژگی های ویروس جهش یافته لامبدا ازجمله سرعت انتشار بالا و قدرت کشندگی این ویروس منتشر شده است اما آیا این مطالب و اطلاعات از پایه و اساس علمی برخوردار است؟
دکتر پیام طبرسی متخصص بیماری های عفونی روز یکشنبه با بیان اینکه بیشتر مطالبی که درخصوص ویروس جهش یافته لامبدا منتشر می شود از پایه و اساس علمی برخودار نیست و هنوز اثبات نشده است، افزود: سازمان جهانی بهداشت هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است که لامبدا مانند دلتا می تواند همه گیری شدید ایجاد کند.
وی با بیان اینکه ویروس لامبدا هنوز به مرحله ای نرسیده که بتواند بر دلتا غالب شود، ادامه داد: در برخی از کشورها هر ۲ ویروس وجود دارد، اما هنوز دلتا ویروس غالب در آن کشور است.
متخصص بیماری های عفونی یادآور شد: بلایی که دلتا بر سر مردم جهان آورده است هنوز ویروس جهش یافته لامبدا نتوانسته آن را تکرار کند، به جز در کشور پرو که محل اصلی این ویروس است در جاهای دیگر درگیر این ویروس محدود است.
طبرسی تصریح کرد: برخی سرعت انتشار بالای ویروس و کشندگی را از جمله ویژگی های ویروس جهش یافته لامبدا اعلام می کنند که این موارد هنوز به اثبات نرسیده است.
وی ادامه داد: در این زمینه، مطالبی به خصوص در فضای مجازی منتشر شده که سبب نگرانی بی مورد مردم شده است اما آنها باید به اخبار متقن که از سوی رسانه های رسمی کشور منتشر می شود، توجه کنند.
آیا سازمان جهانی بهداشت "لامبدا" را عامل خطرناک قلمداد کرده است؟
دکتر مصطفی قانعی فوق تخصص بیماری های ریه نیز درمورد ویژگی های ویروس جهش یافته لامبدا به ایرنا گفت: "لامبدا" تاکنون و براساس نظر سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک عامل خطرناک محسوب نشده است.
وی اظهار داشت: ممکن است براساس داده های جدید در روزهای آینده این سوش جدید نیز خطرناک قلمداد شود، اما تاکنون در سایت این نهاد بین المللی این گونه ویروس به عنوان عامل خطرناک گزارش نشده است.
فوق تخصص بیماری های ریه ادامه داد: هرچند تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته اما هنوز در مورد سرعت انتقال بیشتر ویروس به نتیجه قطعی نرسیده اند و در مورد کشندگی و قدرت اتصال بیشتر این ویروس شبهاتی وجود دارد.
این پزشک فوق تخصص بیماری های ریه اظهار امیدواری کرد که با توصیفی که تا کنون از این سوش شده، سرعت انتقال و بیماری زایی آن زیاد نباشد.
قانعی ادامه داد: هرچند دقت عمل در شناسایی به موقع و سریع این سوش را نباید از دست بدهیم و لحظه به لحظه آن را باید رصد کنیم تا بتوانیم آن را در همان محل ورود محصور کنیم.
رعایت اصول بهداشتی اصلی ترین راهکار پیشگیری از سوش های جدید 
وی، رعایت اصول بهداشتی را اصلی ترین راهکار برای پیشگیری از ویروس کرونا حتی سوش های جدید آن دانست و گفت: مردم با رعایت دقیق اصول بهداشتی می توانند از آسیب های سوش های جدید در امان باشند.
این پزشک فوق تخصص ریه ادامه داد: حتی قدرت واکسن های موجود در مقابل سوش های تغییر می کند و به عبارتی تاثیر گذاری آنها کاهش پیدا می کنند اما تاثیر گذاری ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به هیچ وجه تغییری نمی کند.
قانعی گفت: هر چه زمان می گذارد و با سوش های جدیدی مواجه می شویم به این موضوع اعتماد بیشتری پیدا می کنیم که رعایت بهداشتی مهم ترین اصل برای پیشگیری است.
به گزارش ایرنا، جهش‌های متفاوت ویروس کووید۱۹ ازجمله آلفا، بتا، دلتا، لامبدا در بسیاری از کشورها شایع است، به گفته بسیاری از متخصصان واکسیناسیون و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی تنها راه مبارزه با ویروس کرونا و گونه های جهش یافته آن است.

  • نویسنده :
  • منبع :