منتخب مردم اردبیل در مجلس یازدهم گفت: به دنبال این هستیم تغییر و بازگشت به قانون درحوزه اداره مجلس صورت بگیرد. مجلس باید نماینده محور و کارمند محور اداره شود نه رییس محور.

علی نیکزاد، در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شما موافق کاهش اختیارات رییس مجلس هستید؟ اظهارداشت: قانون می‌گوید که رییس مجلس وظایف و اختیاراتش در ۳ مقطع است؛ وظایف و اختیارات رییس مجلس در مورد مجلس شورای اسلامی، وظایف و اختیارات رییس مجلس در مورد سایر قوا و نهادهای حکومتی، وظایف و اختیارات رییس مجلس فراقوه‌ای و ملی. 

منتخب مردم اردبیل در مجلس ادامه داد: در درون مجلس من حتما به دنبال این هستم که یک تغییری و بازگشت به قانون صورت بگیرد. مجلس باید نماینده‌محور و کارمندمحور اداره شود، مجلس نباید رییس‌محور اداره شود. رییس مجلس یکسری اختیارات و کارهایی را طبق قانون باید انجام بدهد. 

نیکزاد اضافه کرد: در اعلام وصول آنچه که نمایندگان طرحی را با تعداد مشخص و معین و قانونی اعلام می‌کنند که رییس مجلس باید اعلام وصول کند، استیضاحی را به هیات رییسه تقدیم می‌کنند قانون می‌گوید که باید این را اعلام وصول کند. علاوه بر این ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹ می‌گوید مواردی که مهم و اساسی و فوری و آنی است باید به استحضار نمایندگان مجلس برسد. 

منتخب مردم اردبیل در مجلس خاطرنشان کرد: معتقدیم در چارچوب وظایف و اختیارات، رییس مجلس باید عزتمندانه و قدرتمندانه مجلس را اداره کند. عزتمندانه این است که عزت نمایندگان را حفظ کند و بدانند که این نمایندگان مجلس هستند که تصمیم‌گیری می‌کنند. مجلس ۲۹۰ نفر نماینده داردکه براساس نظر و کارشناسی و تحقیق و بررسی و النهایه با رای نمایندگان مجلس تصمیم می‌گیرد. 

نیکزاد ادامه داد: رییس مجلس در بیرون از مجلس بنابر وظایف و اختیاراتی که گفتم، بالاخره با سایر قوا تعامل دارد، در جلسات متعددی حضور پیدا می‌کند در وظایف و اختیارات فراقوه‌ای در شورای امنیت ملی حضور پیدا می‌کند و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بنابر اختیاراتی که دارد نمایندگانی را برای حضور در جلسات کمیسیون‌ها و غیره انتخاب می کندکه در اینها مقتدرانه هم باید عمل کند. 

کاندیدای ریاست مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که اگر شما رییس مجلس انتخاب شوید، تعاملتان با دولت چگونه خواهد بود؟ تصریح کرد: مجلس باید تعامل سازنده‌ای با قوای دیگر داشته باشد. موضوع تعامل هم مختص قوه مجریه و قضاییه نیست. 

نیکزاد خاطرنشان کرد: الان مردم به دنبال تغییر هستند. رایی که مردم به نمایندگان داده‌اند گفته‌اند مجلس باید به راس امور بازگردد. دیدگاهی این است که مجلس در روزهای سخت باید ایفای نقش کند.  نمی‌شود در اوج کرونا مجلس هم تعطیل کند و بگوید چون کرونا هست پس ما هم رفتیم اینگونه نمی‌شود. در روزهای سخت باید مجلس در کنار مردم باشد. 

وی تصریح کرد: در موضوع دولت هم به همین‌گونه است. مردم به دولت نمره قبولی ندادند. ما باید با قوای دیگر تصمیماتمان همسو و هم‌جهت و برای مردم و به نفع مردم باشد. ما به‌دنبال جنگ و جدل با دولت نیستیم اما قبول نمی‌کنیم دولت کارهای مردم را انجام ندهد و کارها روی زمین بماند.

  • نویسنده :
  • منبع : ایرنا