19 دی: سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: هیچ تصمیمی جهت افزایش قیمت بلیت هواپیما در دستور کار نیست و شرکت‌های هواپیمایی موظفند در خصوص نرخ بلیت هواپیما، براساس تصمیمات متخذه در آخرین جلسه شورای عالی هواپیمایی عمل کنند.
سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه خود اعلام کرد: هرگونه تخطی از اجرای مصوبات، ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها و سهل‌انگاری در این رابطه تخلف محسوب شده و شرکت‌هایی که از اجرای این مقررات خودداری کنند این سازمان نسبت به مجوزهای پروازی آن شرکت‌ها اقدام خواهدکرد.
در این اطلاعیه آمده است: همچنین سازمان هواپیمایی کشوری هیچ تصمیمی جهت افزایش قیمت بلیت هواپیما در دستور کار خود ندارد و شرکت های هواپیمایی موظفند در خصوص نرخ بلیت هواپیما، براساس تصمیمات متخذه در آخرین جلسه شورای عالی هواپیمایی عمل کنند و فروش بالاتر از سقف نرخ تعیین شده در جلسه مذکور، تخلف محسوب می شود.
این اطلاعیه می افزاید: تخلفات احتمالی از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری www.cao.ir قابل دریافت است و در صورت احراز هرگونه تخلف بی تردید سازمان از مکانیزم های قانونی خود استفاده خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، تابستان امسال و پس از افزایش خودسر قیمت بلیت هواپیما از سوی ایرلاین‌ها، در جلسه مشترک با وزیر وقت راه وشهرسازی نرخ جدید پروازها در توافق با شرکت های هواپیمایی تعیین شد، با این حال ایرلاین ها با تصمیم خودسرانه مجدد از شهریور امسال یکبار دیگر به افزایش قیمت بلیت ها دامن زدند.

  • نویسنده :
  • منبع :