رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: از نظر اصول حسابداری امکان انتشار پول بی پشتوانه وجود ندارد و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ هیچگونه پول بدون پشتوانه‌ای در بانک مرکزی چاپ نشده است و آنچه که براساس تکالیف قانونی در بانک مرکزی انجام شده است.
عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: اخیرا مطلبی مطرح شده است که گویی در سال های گذشته پول بی پشتوانه منتشر شده است و لذا به این دلیل رشد پایه پولی بالا بوده است.
همتی تاکید کرد: لازم است اشاره شود که از نظر اصول حسابداری امکان انتشار پول بی پشتوانه وجود ندارد و در سال های 98 و 99 هیچگونه پول بدون پشتوانه ای در بانک مرکزی چاپ نشده است و آنچه که براساس تکالیف قانونی در بانک مرکزی انجام شده است، خرید ارزهای مسدودی دولت و صندوق توسعه ملی و پرداخت ریال به دولت در ازای آن، برای تامین هزینه های ضروری کشور بود که منجر به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی شده است. در نتیجه پول با پشتوانه ارزهای مسدودی و طبق تکلیف قانونی انتشار یافته است.
وی نوشت: کاهش اندک رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر نیز به خاطر استفاده حدود ۲ میلیارد دلار از همان ذخایر ارز‌های مسدودی قبلا خریداری شده در چین و عراق برای واردات واکسن‌های کرونا و نهاده‌های کشاورزی بوده است که به دلیل رفع محدود مسدودیت و فروش آن توسط بانک مرکزی موجب برگشت ریال آن به بانک مرکزی شده است.
امکان انتشار پول بی پشتوانه وجود ندارد 
 وی عنوان کرد: امید است با رفع تحریم ها و امکان استفاده از ارزهای مسدودی و صادراتی از فشار برای رشد پایه پولی و انتشار پول برای رفع مشکلات دولت کاسته شده و منجر به کاهش پایدار رشد پایه پولی و نقدینگی بشود.
  • نویسنده :
  • منبع :