19 دی: سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» خبر داد.
هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
‏««طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پس از رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان از سوی مجلس محترم، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
امیدوارم اجرای این قانون با احکام متعدد و متنوع آن، به تحقق اصل دهم قانون اساسی یعنی تسهیل تشکیل نهاد خانواده و تحکیم و استواری این نهاد بیانجامد».

  • نویسنده :
  • منبع :