19 دی: ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز قبل ۰.۱ درصد کاهش یافت.
ارزش سبد 532هزار تومانی، یک میلیون تومانی و 492هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به 13 میلیون و 197هزار تومان، 24 میلیون و 855هزار تومان و 12 میلیون و 233هزار تومان رسید.
همچنین ارزش 60 درصد قابل فروش سبد 532هزار تومانی سهام عدالت به 7 میلیون و 918هزار تومان رسیده است.

  • نویسنده :
  • منبع : تسنیم