19 دی: مجلس در یک طرح خلاقانه تصویب کرد که واردات خودرو تنها در ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو ممکن است!
کشوری که بخواد در قبال صادرات خودرویی مثل پراید، خودروی خارجی بهمون بده یا از جونِ مردم کشورش سیر شده و میخواد به کشتنشون بده یا عقلش کمه!

کاریکاتوریست: پروانه ایزدخواست

  • نویسنده :
  • منبع :