19 دی: یکی از مراجع تقلید شیعیان به صداوسیما توصیه کرد: مراقب باشد آبروی افراد ریخته نشود چون هتک حیثیت افراد خلاف شرع است.
آیت الله العظمی جعفر سبحانی امروز در دیدار پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما بیان داشتند: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیما رکنی از ارکان کشور است که از نظر اهمیت، همسان دیگر ارکان نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: رسانه های جمعی و صداوسیما می توانند ندای اسلام و انقلاب را به صورت پاک به گوش ملت ایران و جهانیان برسانند.

استاد سطوح عالی حوزه گفت: هنر انسان و وسایل ارتباط جمعی باید این باشد که بتواند اکثریت را جذب کند چون جذب همه ملت امکان ندارد اما اکثریت قابل جذب هستند و این لطافت خاصی در انتخاب کلمات، بیان و جملات می طلبد.

وی با اشاره به حضور شیعیان در مناطق دوردست جهان بیان کرد: باید خوراک خوبی برای آنها در نظر گرفت بویژه که در بین آنها مبلغ دین کم است و صداوسیما می تواند نقش مبلغ را برای آنها داشته باشد.

آیت الله سبحانی جلب رضایت الهی در کارها را سرلوحه کار مومنین دانست و گفت: صداوسیما باید مراقب باشد آبروی افراد ریخته نشود و اگر خطا و لغزشی هم در افراد است – چون هیچ انسانی خالی از لغزش نیست-  باید طبق قانون و در دادگاه به آن رسیدگی شود. هتک حیثیت افراد خلاف شرع است.
  • نویسنده :
  • منبع :