دومین شناور از ناوگان پنج فروندی اعزام شده به ونزوئلا در بندر پانتا کاردون (Punta Cardon) پهلو گرفت.

نفت کش فارست، دومین شناور از ناوگان پنج فروندی اعزام شده به ونزوئلا نیمه شب سه شنبه و حدود ساعت ۱۷ به وقت محلی در بندر پانتا کاردون (Punta Cardon) پهلو گرفت.

به گزارش ایسنا، در مراسم استقبال از این نفتکش که حامل فراورده‌های نفتی است مقامات و مسئولین ونزوئلا و جمعی از کارکنان صنعت نفت این کشور حضور داشتند.

 

(تصاویر) نفتکش ایرانی در بندر ونزوئلا پهلو گرفت

(تصاویر) نفتکش ایرانی در بندر ونزوئلا پهلو گرفت

(تصاویر) نفتکش ایرانی در بندر ونزوئلا پهلو گرفت

(تصاویر) نفتکش ایرانی در بندر ونزوئلا پهلو گرفت

 

  • نویسنده :
  • منبع : ایسنا