19 دی: رئیس کل سابق بانک مرکزی به ادعای دولت مبنی بر توقف چاپ پول واکنش نشان داد.
پیش از این رئیس جمهور ضمن اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه مبنی تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم، بر تداوم روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال نیز تاکید کرده بودند. 
در این زمینه همتی رئیس سابق بانک مرکزی نوشت: چاپ پول متوقف شده است؟
۱-تأمین مالی دولت ازبانکها و برداشت آنهاازبانک مرکزی تارقم۸۰ همت درآخرآبان همان چاپ پول است.
۲-خرید ارز دولت با نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی در رشدپایه پولی نمایان خواهدشد.
۳-کندی رشدپایه پولی بخشی به دلیل تأمین واردات دارو ونهاده بامنابع بانک مرکزی است.
همتی ادعای توقف چاپ پول در دولت سیزدهم را رد کرد


  • نویسنده :
  • منبع :