وزیر بهداشت با بیان اینکه شاهد خیزش بیماری در ۴ استان کشور هستیم، گفت: امروز ۵۰ درصد از مرگ‌ها ناشی از بیماری کرونا در این سه استان اتفاق می‌افتد و این ۲۸ استان معادل ۳ استان زحمت ایجاد کرده‌ بودند.

به گزارش ایلنا، سعید نمکی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: ما در اکثر استان‌ها که متجاوز ار ۲۶ الی ۲۷ است وضعیت ثابت و به سمت مهار بیماری را داریم. برای تحقق این موضوع نیز تلاش زیادی انجام شد و مشقات زیادی را تحمل کردیم تا این دستاورد کسب شد.

وی با اشاره به برخی استان‌ها که دچار خیزش جدید بیماری شده‌اند، ادامه داد: در برخی از استان‌ها علیرغم توصیه‌های اکید ما و تذکرات مستمر اما شاهد بودیم که پروتکل‌ها را شکستند و در برخی از استان‌ها دچار خیز بیماری هستیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه تصور می‌شد گرما باعث پایان بیماری کرونا است، تصریح کرد: یک باور غلط که بیماری با شروع فصل گرما مهار می‌شود در میان مردم وجود دارد و این باور غلط باعث شد تا فاصله‌گذاری‌ها و اصول پروتکل‌ها رعایت نشود و امروز ما در استان‌های خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه دچار خیز بیماری هستیم و البته همکاران ما به شکل نفس‌گیر در تلاش برای مهار بیماری هستند.

نمکی با بیان اینکه با یک یک پیک و خیز جدید بیماری در این استان‌ها روبرو هستیم، خاطرنشان کرد: امروز ۵۰ درصد از مرگ‌ها ناشی از بیماری کرونا در این سه استان اتفاق می‌افتد و این ۲۸ استان معادل ۳ استان زحمت ایجاد کرده‌ بودند.

وی ادامه داد: مردم به همکاران ما و سلامتی خودشان رحم کنند، کرونا تمام نشده است. این تصور غلط که بیماری با گرما از بین می‌رود، ما را دچار گرفتاری و تنش تازه می‌کند. مردم بدانند کرونا تمام نشده و باید پروتکل‌ها و اصول بهداشتی را رعایت کنیم تا گرفتاری تازه برای خودشان مردم و همکاران من که دچار خستگی در این سه ماه شد‌ه‌اند، ایجاد نکنند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم تا در شرایط کرونا به اقتصاد کشور کمک کنیم و تلاش کردیم با وجود کرونا با تدوین پروتکل‌ها بازگشایی‌ها را تسریع کنیم. ما اولین کشور در جهان بودیم که با تدوین فاصله‌گذاری هوشمند تجارت کشور را به حالت اول بازگرداندیم و نگذاشتیم یک روز مراکز تولیدی تعطیل شود اما باید توجه داشت که هیچ پدیده‌ای اثرش منفی‌تر از مزمن شدن بیماری در کشور نیست؛ اگر همه رستوران‌ها باز باشند اما مردم از بیماری بترسند، کسی به رستوران‌ها نمی‌روند مردم باید پروتکل‌ها و فاصله‌گذاری را رعایت کنند بزرگترین کمک به تولید کوتاه شدن عمر کرونا است و همه باید در این زمینه تلاش کنیم.

  • نویسنده :
  • منبع : ایلنا