19 دی: رئیس امور تلفیق سازمان برنامه و بودجه گفت: یارانه های گندم و دارو برای سال آینده حذف نخواهد شد ولی شیوه عمل در این بخش متفاوت خواهد بود.
ایرج دریالعل با در پاسخ به این سوال ایسنا که قرار بود دولت از ابتدای دی ماه  یارانه جدیدی پرداخت کند ولی هنوز این طرح عملیاتی نشده است، گفت: هنوز تصمیم قاطعی در این مورد گرفته نشده است. تصمیمات ما باید در مجلس بررسی شود. در حال رایزنی با مجلس و دولت در این زمینه هستیم و امیدواریم به زودی  به نتایج بهینه‌ای برسیم.
وی ادامه داد: زمان پرداخت یارانه های جدید هنوز مشخص نیست ولی به زودی اعلام خواهد شد.
رئیس امور تلفیق سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یارانه دارو و گندم حذف نشده است گفت: مردم نگران نباشند. یارانه گندم و دارو در سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت اما شیوه عمل و دستورالعمل ها در این بخش تفاوت پیدا خواهد کرد.

  • نویسنده :
  • منبع :