19 دی: دستیار وزیر امور خارجه گفت: اشرف غنی اگر فاسد بود، باعث فسادش آمریکا است.
سید رسول موسوی، مدیرکل غرب آسیا وزارت امور خارجه، درمورد مصاحبه اخیر اشرف غنی رییس جمهور پیشین افغانستان با شبکه ۴ بی بی سی و واکنش زلمای خلیل زاد، نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان به اظهارات اشرف غنی، در صفحه توییتر خود نوشت: «‏آنچه ‎خلیلزاد در ‎افغانستان انجام داد روندصلح نبود تغییر رژیم بود. غنی فهمید از کجاخورده ولی زمانی فهمید که کار از کارگذشته بود. غنی با فرارش دانسته یا ندانسته سناریوی خلیلزاد را برهم زد.
غنی اگر فاسد بود باعث فسادش آمریکا است.
اعتماد به آمریکا اشتباه محض است. حتی اعتماد طالبان به آمریکا.»
  • نویسنده :
  • منبع :