19 دی: رییس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی گفت: افزایش قیمت گاز هلیوم استفاده از گاز پر خطر هیدروژن را به دنبال داشته است.
به گزارش روز جمعه از اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی، «پیکان کلانتری» افزود: افزایش قیمت گاز هلیوم باعث شده تا عده ای سودجو برای شارژ بادکنک و بالن ها در مراسم های تولد و مناسبت ها از گاز هیدرژون به جای گاز هلیوم استفاده کنند.
رییس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی اظهارداشت: متاسفانه استفاده از گاز هیدروژن خطراتی را به دنبال دارد و باعث آتش‌سوزی و گاه انفجار می‌شود، بنابراین لازم است مشتریان قبل از خرید بادکنک و بالن های هلیوم از استفاده گاز هلیوم مطمئن شوند.
کلانتری تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر سیلندر ۵۰ لیتری گاز هلیوم هشت میلیون تومان و قیمت هر سیلندر ۴۰ لیتری گاز هیدروژن حداکثر ۵۰۰ هزار تومان است و به دلیل همین تفاوت قیمت، برخی سودجویان به استفاده از گاز هیدروژن روی آورده‌اند.
رییس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی گفت: گاز هلیوم گاز بی‌خطری است و قابلیت آتش سوزی و انفجار را ندارد، اما در مقابل گاز هیدروژن پرخطر بوده و قابلیت آتش سوزی و انفجار را دارد و به همین دلیل مکاتبات لازم در جهت نظارت بیشتر دستگاه های نظارتی مربوطه بر منع استفاده واحدهای صنفی از گاز هیدروژن انجام شده است.
کلانتری افزود: در سال های اخیر استفاده از بادکنک و بالن های هلیوم بسیار مورد توجه قرار گرفته و روند نظارت بر نحوه شارژ سیلندرهای هلیوم در واحدهای صنفی مربوطه باید صورت بگیرد تا شاهد حوادث و اتفاقات ناگوار در مجالس و مناسبت ها نباشیم.

  • نویسنده :
  • منبع :