19 دی: عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: حساسیت حمایت از بازار سرمایه در بین همه مسوولان وجود دارد و در این میان مجلس به‌دنبال ایجاد ساختارهای محکم و مستقل در سازمان بورس و اوراق بهادار است.
به گزارش روز شنبه از سازمان بورس و اوراق بهادار، «محسن علیزاده» افزود: رویکرد رییس‌جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به بازار سرمایه قابل توجه است، به‌طوری که حمایت از بازار در راس برنامه‌های کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون‌ها قرار دارد.
وی بیان‌داشت: موارد حمایتی خوبی توسط رییس‌جمهوری و وزیر اقتصاد از بورس در بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده و حساسیت حمایت از بازار سرمایه در همه نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس وجود دارد.
علیزاده با اشاره به اینکه کمترین تنش در بودجه ۱۴۰۱ از سوی مجلس برای بازار سرمایه وجود دارد، ادامه‌داد: به دنبال استقلال‌بخشی به ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رییس سازمان بورس به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و عضو ثابت هیات دولت در جلسه‌های مربوط به بازار سرمایه شرکت خواهد کرد و در همه این جلسه‌ها، نظر رییس سازمان بورس گرفته خواهد شد و به صورت رسمی نماینده کانون سهامداران حقیقی به اعضای شورای عالی بورس اضافه خواهد شد تا بتوانند از حقوق خودشان دفاع کنند.
وی درباره ۱۶ و ۱۴ ماده ای که در پیش نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه وجود دارد، خاطرنشان‌کرد: تقریبا بعد از جمع آوری نظر سایر تشکل‌ها و نهادها، می‌توان این پیش‌نویس را تمام کرد اما در خصوص سایر پیشنهاداتی که از تشکل‌های مختلف از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است، اگر قرار باشد به این مواد اضافه شود نیاز به زمان بیشتری است تا به جمع بندی نهایی و رای گیری در صحن علنی مجلس برسیم.

  • نویسنده :
  • منبع :