19 دی: خاندوزی از شناسایی چندهزار مودی که ‎فرار مالیاتی کامل داشتند، خبر داد.

وزیر اقتصاد گفت: در آذرماه چندهزار مودی جدید که ‎فرار مالیاتی کامل داشتند، شناسایی شدند که به ترتیب ۴ و ۵ برابر تعداد کشف‌شده در آبان‌ و مهر بوده است.
به گفته خاندوزی درآمد مالیاتی دولت باید از کاهش فرار مالیاتی باشد نه از محل فشار بر ‎تولیدکنندگان، اصناف، حقوق‌بگیران و اقشار شفاف.
آخرین آمار اعلام شده در خصوص فرار مالیاتی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به میزان ۵۰ درصد مالیاتی که اکنون وصول می‌کنیم، فرار مالیاتی داریم.

  • نویسنده :
  • منبع :