پنج مجرم افغان به این کشور بازگردانده شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از طلوع نیوز، وزارت خارجه ایران پنج مجرم فراری افغان را به افغانستان تحویل داد.

این پنج نفر پس از «ارتکاب جرم» در افغانستان به ایران فرار کرده بودند.

این پنج نفر متهم به قتل هستند. استرداد این متهمان بر اساس موافقت‌نامه همکاری میان ایران و افغانستان در مورد استرداد مجرمان صورت گرفته است.

  • نویسنده :
  • منبع : ایلنا