19 دی: علی مطهری از بی توجهی صداوسیما به آیت الله هاشمی در سالگرد درگذشت وی انتقاد کرد.
علی مطهری در توئیتی نوشت: 
  • نویسنده :
  • منبع :