19 دی: سفیر ایران در لندن گفت که طرف های برجام باید بدانند، تنها حسن نیت، واقع‌گرایی و توازن در منافع است که به یک توافق پایدار منجر خواهد شد.
محسن بهاروند سفیر ایران در انگلیس در صفحه اینستاگرام خود نوشت: امیدوارم در مذاکرات هسته‌ای این بار طرف‌های غربی این عادت ناپسند که معمولاً در میانه مذاکرات سعی می‌کنند طرف مقابل خود را برای گرفتن امتیاز هر چه بیشتر در فشار قرار دهند، تکرار نکنند و منعطف باشند.
وی ادامه داد:  آنها باید طبق تجربه بدانند که این گونه رفتارها با ایران کارساز نیست. تنها حسن نیت، واقع‌گرایی و توازن در منافع است که به یک توافق پایدار منجر خواهد شد.

  • نویسنده :
  • منبع :