19 دی: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ از روز شنبه ۲۵ دی وارد بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ می شود.
طبق آیین نامه جدید مجلس ابتدا کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه را بررسی و تصویب کرد و گزارش آن را به مجلس برای تصمیم گیری نهایی نمایندگان ارجاع داد، نمایندگان نیز کلیات لایحه بودجه را تصویب کردند.
بعد از آن نوبت به فرصت ارائه پیشنهادات نمایندگان مجلس به گزارش کمیسیون تلفیق رسید و گزارش به کمیسیون تلفیق جهت بررسی جزییات ارجاع شد.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ از روز شنبه جلسات خود را برای بررسی بخش درآمدی بودجه آغاز می کند.
با پایان یافتن بررسی های کمیسیون در مورد بخش های درآمدی بودجه، تلفیق وارد بررسی بخش های هزینه ای می شود و در نهایت با پایان یافتن بررسی ها، گزارش به صحن علنی جهت رسیدگی به جزییات لایحه بودجه سال آینده ارجاع خواهد شد.

  • نویسنده :
  • منبع :