19 دی: رییس سابق بانک مرکزی ایران در توئیتی با اشاره به اینکه فشار به بانک ها برای تامین مالی دولت در ماه‌های اخیر، جمعا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی خلق کرده است از دولت خواست تا این اقدام را متوقف کند.
همتی در توئیتی در این باره نوشت: رئیس جمهور نکات خوبی به بانکها ابلاغ کردند که اجرای آنها مفید است.
اما، دغدغه اصلی، توقف فشار به بانکها برای تأمین مالی دولت و اعطای تسهیلات تکلیفی به شرکتهای دولتی است که با اضافه برداشت بانکها و خرید اوراق دولتی از بانکها در ماههای اخیر جمعاً ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی خلق کرده است.
  • نویسنده :
  • منبع :