تقی رستم وندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان اجتماعی در گزارشی از وضعیت اجتماعی کشور گفت: ظرف سالیان گذشته به شاخصه‌هایی دست پیدا کردیم که تا حدود زیادی نگران کننده هستند
وی با اشاره به وضعیت مصرف الکل، مصرف مواد مخدر، طلاق، سقط جنین، حاشیه نشینی و خودکشی تصریح کرد: در سالیان گذشته میل مهاجرت از کشور افزایش پیدا کرده است
معاون وزیر کشور میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور را در حال افزایش دانست و توضیح داد: شاخص میل به اعتراض نیز از نشان‌گرهای مهم است. این اعتراض می‌تواند در قالب رفتارهای هنجار شکنانه یا کجروی خود را نشان دهد. وی تأکید کرد: در طی سالیان اخیر با افزایش فشار اقتصادی و معیشتی تاب‌آوری مردم کاهش پیدا کرده است
ادعای اینکه میل به تغییر در کشور افزایش و تاب‌آوری جامعه پایین آمده است را اگر کس دیگری غیر از معاون وزیر کشور مطرح کرده بود بی‌تردید امروز از تریبون‌های مختلف متهم به همه چیز می‌شد جز دلسوزی برای نظام و انقلاب و کشور. یکی از مهمترین آسیب‌های کشور این است که کمتر کسی جرأت می‌کند مشکلات و آسیب‌های کشور را مطرح کند.
بنابراین مسئولان کشور به ویژه دولت و مجلس باید در همه تصمیمات اقتصادی خود به ویژه تصمیم‌های اقتصادی این داده‌ها را مورد توجه قرار دهند و بر اساس تاب‌آوری مردم و اصلاح این شاخص‌ها قدم بردارند برای مثال اگر حذف ارز ترجیحی یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی این مؤلفه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد تا جایی که اساس کشور را به مخاطره می‌اندازد، باید در تصمیمات اتخاذ شده تجدید نظر شود.
البته 8 سال پیش هم دکتر مرتضی میرباقری معاون اجتماعی وقت وزارت کشور، گزارش مبسوطی پیرامون آسیب‌های اجتماعی و خطراتی که کشور و نظام و انقلاب را تهدید می‌کند تهیه کرد. این گزارش باعث شد تحرکات زیادی در بین مسئولین کشور ایجاد شود حتی رهبر معظم انقلاب هم ورود کردند و جلساتی را برپا نمودند. ولی با رفتن میرباقری از وزارت کشور همه چیز دوباره به پاشنه قبل خود چرخید و روز از نو و روزی از نو... تا آسیب‌های اجتماعی چه بر سر این کشور و نظام بیاورد.

* سرمقاله روزنامه 19 دی 3341
  • نویسنده : مرتضی داستانی
  • منبع :