19 دی: مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، آخرین وضعیت سلامت ۲۷ محموله گندم وارداتی و ارایه مجوز مصرف به آنها را تشریح کرد.
فرامرز خداییان چگنی با بیان این مطلب، اظهار داشت: تمامی گندم‌های وارداتی پس از نمونه‌برداری و انجام آزمایش در آزمایشگاه‌های مورد تایید و اطمینان از انطباق آن با ضوابط و معیارهای مربوطه، مجوز مصرف دریافت می‌کنند.
وی گفت: از ۲۷ محموله گندم وارداتی به کشور ۵ محموله آن طبق مقررات بهداشتی نیاز به نمونه برداری و آزمون مجدد داشته‌اند و نمونه‌های مربوط به این محموله‌ها در سه آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت از جمله آزمایشگاه مرجع سازمان غذا ودارو تحت بررسی و آنالیز است.
بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی افزود: اگرچه نتایج تعدادی از این آزمایش‌ها، منطبق بوده اما هنوز نتایج نهایی آن اعلام نشده؛ بنابراین مجوز مصرف این محموله‌ها هنوز صادر نشده و اعلام این مجوز، منوط به اخذ نتایج تمامی آزمایش ها و اطمینان از انطباق آنها با ضوابط و معیارهای مربوطه خواهد بود.

  • نویسنده :
  • منبع :