19 دی: ۲۴ نفر از زندانیان ایرانی از جمهوری آذربایجان و ژاپن به زندان‌های داخل کشور انتقال داده شدند.

با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای جمهوری آذربایجان و ژاپن، ۲۱ تن از ایرانیان زندانی در جمهوری آذربایجان و سه تن از ایرانیان زندانی در ژاپن در یک هفته اخیر به ایران منتقل شدند.
پیگیری امور زندانیان ایرانی در کشورهای خارجی از اولویت‌های دیپلماسی کنسولی جمهوری اسلامی ایران است.

  • نویسنده :
  • منبع :