19 دی: رئیس ستاد هماهنگی طرح باز توزیع بنزین گفت: طرح بنزین برای همه ابتدا در کیش به صورت آزمایشی اجرا می شود و سپس بعد از برطرف شدن ایرادات به قشم می رسد.
علی ملکی گفت: افرادی که خودرو ندارند این سهمیه به کارت بانکی آن ها واریز می شود و در سامانه بنزین من به ازای هر نفر سهمیه 20 لیتری دارند.
افرادی که خودرو ندارند این سهمیه به کارت بانکی آن ها واریز می شود و در سامانه بنزین من به ازای هر نفر سهمیه 20 لیتری دارند. کیشوندان می‌توانند با شماره گیری کد #۳۹*۴* از میزان سهمیه خانوار خود مطلع شوند.
طرح"بنزین برای همه" قرار است تا سهمیه بنزین را به جای هر خودرو به افراد تخصیص دهد تا از هدر رفت منابع و استفاده بی رویه از بنزین یارانه ای جلوگیری کند. این طرح از ابتدای اسفند امسال در کیش اجرا شده است.

  • نویسنده :
  • منبع :