19 دی: همزمان با برگزاری چهل و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با فدریکا ویلگاس، رییس آرژانتینی شورای حقوق بشر دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در این دیدار غریب آبادی ضمن تاکید بر لزوم اجتناب از سیاسی کاری در چارچوب موضوعات حقوق بشری، بر عزم جمهوری اسلامی برای ارتقای حقوق بشر در داخل کشور و در سطح بین المللی تاکید کرد ‌و فصل سوم قانون اساسی موسوم به حقوق ملت، قوانین داخلی مرتبط در ایران، موازین اسلامی حقوق بشر و معاهدات بین المللی حقوق بشری که ایران به عضویت آنها درآمده را بستر قانونی اقدامات حقوق بشری ایران برشمرد.
غریب آبادی همچنین به قطعنامه علیه ایران و ماموریت گزارشگر ویژه ایران که با انگیزه سیاسی و در راستای اهداف سیاست خارجی برخی کشورها در شورای حقوق بشر ایجاد شده نیز اشاره و توجه رئیس شورا را به این نکته جلب نمود که رویکرد گزینشی و دارای استاندارد دوگانه و سیاسی، موجب تضعیف و تخریب حقوق بشر می شود.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان به چالش های پیش روی حقوق بشر شامل تروریسم و اقدامات قهرآمیز یکجانبه و تاثیر منفی آنها بر بهره مندی از حقوق‌ بشر اشاره و بر اهمیت پرداختن به این موضوعات در شورای حقوق بشر تاکید کرد.
رئیس شورای حقوق بشر نیز ضمن رد رویکرد سیاسی و گزینشی به حقوق بشر، همکاری ‌و تعامل با رویه های ویژه را موجب تبیین بیشتر حقایق حقوق بشری هر کشوری دانست.
در این دیدار، طرفین بر ارتقای همکاری ها تاکید کردند.
  • نویسنده :
  • منبع :